Batadila sa Dungag ug Dugang

Wangan's picture

Usa kini sa mga tima.ilhan nga ang usa ka pungan kay pangihap ug panginob. Kun itandi sa pinulongang Ininglis, maamgid jud kini sa count noun ug mass noun. Pananglitan sa pungan nga pangihap sama sa isda, sako, sapi, smartphone, dagitabyan, pungko.anan, ug dahon. Mga pananglitan sa pungan nga paningob sama sa hangin, tubig, humay, tambag, bas, balhibo, anapog, asin, bitsin, asukar, kalipayon, kasuko, gubat, kaisog, tingog, dagitab, ug ubp.

 • Pananglitan sa Dungag
 1. "Dungagi'g usa ka baso ang linung.ag kay kuwang sa tubig." → pangihap (Tubig sulod sa baso[sugpay]. Baso, maihap.)
 2. "Ingon si sir ipadungag og 1 ft. ang gitas.on ngadto sa atop." → pangihapsukod (Gitas.on[sugpay]. Maihap.)
 3. "Gidungagan ni mama ang ako.ang bawon og ₱50 pang plite." → pangihap (Bawon[sugpay]. Maihap.)
 • Pananglitan sa Dugang
 1. "Alang sa dugang kasayuran..." → paningob (Ang kasayuran[sugpay] dili kini maihap)
 2. "Ayaw dugangi'g asin kay parat na kaay'g lasa." → paningob (Ang asin[sugpay] dili kini maihap)
 3. "Nisuway og sawom si Pedro sa mabaw nga sapa," dugang binuang sa usa sa mga higala ni Pedro. paningob (Binuang [sugpay]dili kini maihap)
 4. "Nagkadugang ang iyahang kagool samtang nagdagan ang takna, kay lagi iwit na siyas iyang gitrabaho.an." paningob (Kagool[sugpay] dili kini maihap)

Ang mga pungan nga paningob, kun dili maihap, mamahimo kining masukdan. Mahimo sad nga ang usa ka paningob mahimong pangihap kung masukod o mabahinbahin kini sa butang nga dayong maihap. Sama sa humay → sako, hangin → paburot, tubig → baso o butilya, tambag → tawo, kaisog → tawo, tingog → awit, asin ug bitsin ug asukar ngadto sa puntil.
 

 • Pananglitan sa Paningob nga nahimong Pangihap
 1. "Dungagi pag extra rice palihug." → pangihapsukod (Extra rice[sugpay] ngadto sa pila ka takos. Maihap.)
 2. "Ayaw dungangi'g usa ka tasa nga asin kay parat na kaay'g lasa." → pangihapsukod (Ang tasa[sugpay] maihap.)