Ang Misteryo sa Kinabuhi sa Tawo

Nakapangutana ka na ba sa imong kaugalingon nganong nabuhi ka ning kalibutana? Unsa may tuyo sa kinabuhi tawo? Bisan unsa ka pang pagkatawhana o bisan unsa pay imong propesyon, mouyon gyod ka, sama sa kadaghanan, ning pila ka butang:

Dili makatagbaw sa tawo ang salapi.

Dili makatagbaw sa tawo ang edukasyon.

Dili makatagbaw sa tawo ang kalipayan.

Dili sab makatagbaw sa tawo ang kalamposan.

NGANO MAN?

Kay wala ka pa man makaila sa:

PLANO SA DIOS

Busa sayri ug sutaa unsa ang plano sa Dios.