Kawatan

RyLstorm06's picture

"...mao na ang naka pait kay gikuha pud niya asta akong inampingan nga bahandi- akong kasingkasing. Ug sa iyang pag sakmit niini wala gyud intawn niya ampingi. Gipahimuslan, gipasakitan, ug gitumban daw murag duwaan.  Ug human niining tanan iyang gibalik sa ako-a na dili na mahitsura. Mao na ikaw maka ingun nga wala niya nakuha kay ako sa akong kaugalingon akong kasingkasing akong gitarong - gitarong nga daw murag wala nasakitan, gitarong nga murag wala gi duwaan. Nagkat-on kog unsaon pag limot sa mga kasakit na iyang gihatag ug didtu dayun ako naka amgo nga asta ang kangitngit nga iyang gisabwag, panalangin sad diay na matawag."

 

-RyLstorm06