duwal

haskang's picture

Ang pu'ng nga Duwal nag gikan kini sa english word DUAL, i.e. consisting of two parts or aspects. Kaniadtong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, dinhi sa atong nasod nag dala ang mga sundawo sa amerika ug mga ekipo aron pakig gubat sa hapon. Usa ka ekipo o sakyanan mao ang Jeep nga mao karon gi sundan sa mga pang pasaheroan nga dyip nga bantog sa tibuok kalibutan. Ang kining Jeep duna kiniy