tabange ko og balhen ani sa english pls

hapit cxa ma rape my gani naa naka kita nya wala madayon og rape den katong nang rape g pasakaan na og kaso.og karon katong babae nga ge rape na troma og ingon sa iyang pamilya deli na cxa pasagdan kinahanglan nga mawagtang na iyang troma.busa sugod kron dli na cxa pasagdan og kinahanglan atimanon na cxa

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.