Si Esyot Nakapisos

Genamos_US's picture

Si Esyot Nakapisos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga sinul-ob nga sinina og pantalon
Sa planggana nagtapon-og ang labhonon
Si Esyot nagkapuliki kon unsay unahon
Kay si Misis niya wala nay sul-obon

Nagtabisay ang mga singot ni Esyot
Sa daplin intawon puno sa bagotbot
Mga mata gasiga nga murag napungot
Sa yawyaw ni Misis nga wa pa mahurot

Kay si Esyot diay gahapon pa gisugo
Nisibat sayo wala pa gani kono maligo
Nagdalig yampungad didto sa tigbakayan  
Kay kusog kono ang sultadang nadunggan

Nagkagubot ug nagkayagaw ang ruydahan
Tingog sa mga sabongero maoy madunggan
Mga sunoy nagpabuhagay sa ilang tingog
Gipasikadsikad aron molabok konog kusog

Ang uban sa daplin nagtingsi nagtan-aw
Sa ilang mga manok gikuptan nalingaw
Nagpahambogay sa ilang mga nahibaw-an
Kay adunay konoy napta silang gitamdan

Wala magdugay si Esyot miuli nga minghoy
Kay iyang puhonan gitilapan ug nasyakoy
Mao diay si Esyot wala ganahi manglaba
Kay gidabodabohan diay ang iyang bulsa

Nakatulog si Esyot nga naghunahuna
Sa mga bulohaton wala magpakabana
Miabot nalang si Misis gikan naninda
Si Esyot naghagok kono dili maagwanta

Gipangita ni Misis ang hiniktang manok
Sa matag butag mopokaw kaniya motoktogaok
Apan ang kamingaw sa palibot maoy miabot
Mao nalay naabtan niya ang bakanteng hikot

Pagkalawgaw gayud ning estoryaha
Ang matag magtiayon unta magkahiusa
Sa kinabuhi ug mga damgo magkombuya
Aron ang kaminyoon dili madisgrasya

Ang uban nagasulti nga lingawlingaw ra
Apan basin kita sa kadaot mataghapan ta
Ang lingawlingaw nahimong inandan
Malisod undangon kon kini mahinaykan

Busa ang bisyo dili gayud makaayo
Ang kalinaw sa kinabuhi di ikabaylo
Maglikay aron ang kalisod modimano
Ibutang sa hunahuna kanunay ang Ginoo