Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka

Genamos_US's picture

Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka
By Genamos_US of Washington DC, USA

Wala ba kamo mahibulong sa panahon karon
Matag abli nato sa radyo ug kaha sa telebisyon
Mga kasamok sa kalibutan mao ang sugilanon
Dili mabangbang ang mga kabalisa sa panahon

Matag pakli nato sa pahina sa pamantalaan
Nagbalikbalik nalang ang mga gipanghisgotan
Nagbansiwag ang mga yangongo ug sumbong
Katawhan batok sa goberno dili na ikahibulong

Katalagman, gubat man ug sakit ang mikanitkanit
Kini ang anino sa kinabuhi sa tawo na kita gihagit
Mga tilimad-on nga nagtangag ug dakong tubag
Mga tagnatagna ug mga pangagpas nagbansiwag

Kon may kamatuoran ba ang nahisulat sa bibliya
O kaha ang mga pamahayag sa habig sa siyensiya
Kon hain kanila ang may kahulogan alang kanato
Labi na sa mga nakaapekto sa atong mga pagpuyo

Nahinumdom ako kaniadto sa akong kabataan
Na gikauban ko pa ang akong mga katigulangan
Matud pa sa mga panahom nga ilang gipagawas
Duha ang dagway sa kinabuhi di kita kalingkawas

Wa ko kaniadto mahisabti ang ilang mga pasumbingay
Sa akong dalunggan ug hunahuna yano kung gipalabay
Wa ko matimbangtimbang kon aduna bay dakong bili
Ug karon inanay ang kamatuoran mihalang sama sa sili

Nan asa naman kita mopasilong sa atong mga kabalaka?
Midulot sa akong kinabuhi nangita sa kalinaw tang gidala
Kon sa kalibutan nako ipiyal ang akong ugma damlag
May madawdaw ba akong kasigurahan ang modan-ag

Apan kon akong ihangad ngadto sa pultahan sa langit
Ang hugot kung pagtoo ug pagsalig Kaniya akong idalit
Uban sa mga pag-ampo ug pangamoyo sa kahitas-an
Kining akong mga kabalaka nga gidala makuhakuhaan

Dili ko man matugkad ang mga tubag sa akong kabalaka
Gisalig ko nalang sa kahistas-an ang tanan ug pangaliya
Ang Dios ang bahala magdala kanako sa dalan sa kahayag
Kay dili mapugngan ang mga panghitabo sa pagpadayag