Pahinungod Ni Anhing Dolphy

Genamos_US's picture

Pahinungod Ni Anhing Dolphy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagsubo ang nasod sa imong pagpanaw
Ang hari sa komedya mipahulay milakaw
Sa imong kontribusyon sa intablado ug sining
Haduol ikaw sa among mga matag kasingkasing

Ang imong mga pelikula kanamo gikahimot-an
Ang imong mga pakatawa lisod mahikalimtan
Matag talidhay ug mga pahiyom kanamo mohupay
Sa mga suliran ug kaguol gipulihan sa kalipay

Dili maihap ang imong mga pelikulang nabuhat
Halos haduol sa pito ka dekada ikaw nakigkiat
Sa pagpakatawa ug komedya ikaw adunay abilidad
Kining among mga pagpasalamat na kanimo gihalad

Daghan ang mipamatuod sa imong pagkamatinabangon
Nga walay gipinig bisag kinsa ang tabang ipabalon
Kay ang imong gugma sa nasod na walay lama ug duda
Nga ikaw angayan ilhon na himoong nasudnong artista

Ang imong ngalan nahimo nang inila sa tanan
Mabata man ug tigulang o sa mga edad-edaran
Ikaw ang pinakasikat na artista lisod hitupngan
Sa komedya, sayaw ug drama ikaw gihapon angayan

Hangtod sa katapusang mga gutlo sa imong kinabuhi
Imong gipakita ang kalig-on bisan sa kasakit gipili
Nalimbasog nga ang kalisod natagamtaman modahili
Ngadto sa kalipay ug kalagsik sa yano nga mahiuli

Karon kay gikuha ka naman sa mga kamot sa langit
Ang mga anghel ug santos misugat ug ikaw gisampit
Pamasin ikaw kuhaon nga manglilingaw ni San Pedro
Sa mga kalag nahilangit ug sa mga buhi mga amigo

Ato nalang kining ikatawa ug ipagawas nga komedya
Aron makibrahan ang mga kaguol, suliran ug problema
Kay ang kinabuhi hamubo ra ug kini hatagan importansya
Aron himsog ang matag adlaw molabay na puno sa katawa

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.