Paghuman Sa Piniliay, Asa Man Ta Paingon?

Genamos_US's picture

Paghuman Sa Piniliay, Asa Man Ta Paingon?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Karon kay nahuman naman ang piniliay
Daghan ang nahuwasan sa ilang kabudlay
Mga kandidato nga midaog nagkiaykiay
Uban ang ilang dumadapig puno sa kalipay

Daghan usab mga kandidato nangaminghoy
Ang kaparutan sa ilang mga gidamgo napusoy
Pun-an pa sa nagastos sa piniliay nagpanaghoy
Kun kanus-a mabawi nila kadtong pundo gilamoy

Kon napildi man sila sa paglansar sa eleksyon karon
Magpailob usa kay dili pa ang ilang tukmang panahon
Kon may programang nasugdan ila kining ipadayon
Aron ang pagsalig sa mga katawhan ilang pahinogon

Hapsay kuno karon ang piniliayng milabay
Kay gamay ra kuno ang porsento ang gipatay
Dili kuno pareho sa mga miaging eleksyon
Mga kagubot ug kaguliyang ang naangkon

Gumikan kini kay daghan nang nagpakabana
Sa atong nasod ug sa gobernong nagdumala  
Ang mga pagsalig sa katawhan karon dako
Dala nila ang paglaum ug ting-usabawan giduso

Mao na ba kini ang tubag sa atong mga pag-ampo?
Tingale kon nakita nato ang pag-uswag sa pagpuyo
Gumikan sa atong kakugi ug pagpaningkamot
Pun-an sa mga pagsalig sa goberno kita nahimoot

Nindot kini nga tilimad-on na kanatong tanan
Hinaot pa ang kalisod sa atong nasod maibanan
Magkahiusa ang mga kabus ug ang mga adunahan
Sa ilang mga intereses sa kinabuhi may kausaban

Dili sayon ang magsubay sa matarong nga dalan
Kon wala kitay pagsalig ngadto sa kahitas-an
Dali ra kitang haylohon sa tentasyon giubanan
Kay ang kalibutan gialirungan man sa mga dautan

Dili nato husgahan ang mga karaan nga midaog
Sa ilang nadag-an na posisyon wa gyud matarog
Kay basin sad sila tinood gituboy sa mga katawhan
Gumikan sa ilang nabuhat na maayo sa katilingban

Ug sa kadtong mga bag-ong tubo nga mga natudlo
Hinaot ang tinood na pangserbisyo sila dili dalo
May prinsipyo ug sinsero sa ilang gipanumpaan
May kahadlok sa Dios ug nahigugma sa katawhan

Matag usa kanato adunay papel ning katilingban
Ang pagbuhat kanunay sa maayong panag-ingnan
Maggikan kini sa atong kaugalingon ang kausaban
Aron ang kinabuhi hapsay ug puno sa kalamposan

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Daghang Salamat Abai D.! by Genamos_US
Saludo sa imo. by Dabawnon83 (not verified)
Ayayay! by Genamos_US
higala by james bond