MUG-OT

james bond's picture

MUG-OT
 
talan-awon sa panagway'ng wala mahimuot,
agtang mangunot paubana’g  simod pinabudlot,
walay pulong mapasupot, nawong alimuot
dili manumbaling sa palibot, dili masabot
 
nagkalainlain ang hinungdan sa mug-ot
may mug-ot nga gipaningot, daw may ipaabot
may magpamug-ot mug-ot, panagsa na lang mamilok, 
dili molihok, dili makigtabi, dili gusto magpasamok
 
 Sa tiyan siya gisul-an, sa kaon nasubraan,
nawong niya nagmug-ot, siya gipangulbaan,
ayaw lang gayud  doula, ayaw’g  taroga,
basin makapabuhi sa pinugngan'g gininhawa,
 
kasilyas gihandom niya, pabuhagay gipangandakan
sa kaon siya nasubraan, buwa madungog sa tiyan
alibyo ug kahaw-ang gipangita aron kapahungawan,
paluag sa kamug-ot gipangitaan ug  kasulbaran.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
gitik o pakatawa by gflores