Matag Suliran Adunay Solusyon

Genamos_US's picture

Matag Suliran Adunay Solusyon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Samtang ako nagpaabot sa kahaponon
Nalingaw sa talan-awon sa telebisyon
Usa ka programa nga puno sa sugilanon
Suliran sa gugma, relasyon ug obligasyon

Mao lagi ning ania ta sa gawas nasod
May mga panahon ang kalaay mosulod
Ilingaw ang kaugalingon sa mga kamingaw
Aron makuhakuhaan ang matag panghupaw

Natandog ako sa gidangatan sa usa ka dalaga
Napamabdosan ug misibat ang iyang hinigugma
Si Undong nahadlok sa iyang responsibilidad
Kay walay permamenteng trabaho ug abilidad

Si Inday gipalayas sa iyang minahal na inahan
Sa kasoko ug kasagmoyo ang anak nadapatan
Kay dili makadawat sa iyang anak gipaangkan
Nga si Undong dili andam mahimong amahan

Misulong ang inahan sa dalaga aron sutaon
Kon unsang hitaboa si Dodong nag-okon-okon
Kay gitudloan diay sa iyang babayeng igsoon
Nga si Dodong patagoon sa iyang obligasyon

Si Inday nga gipalayas midangop sa iyang higala
Naghilak nag-asoy puno sa pagmahay ang dalaga
Kay wala’y suporta sa iyang inahan ug pamilya
Na unta si Inday pagasabton sa iyang problema

Sa sobrang kaputong ang dalaga nakahukom
Nga ang paghikog mao ray iyang makomkom
Apan ang Diyos nagtan-aw ug wala gitugot
Ang dalaga nabantayan sa iyang kayogotgot

Dili kita magpadala sa atong mga suliran
Kay aduna ra gihapon solusyon ang tanan
Bisag unsa ka bug-at ug kalisod ang moabot
Sa ugma damlag may kahayag  ang nagpaabot

Busa kita magmatngon sa atong mga gibuhat
Labi nga kita mahisalaag sa dalan nga kiat
Kon dili kita maghinolsol basin kita makurat
Sa gaba nga moabot ang kasakit mas bug-at