KALAGKALAG

mi amor's picture

Kalagkalag. Tingduaw sa atong mga pinalangga og mahigugmaon natong kaliwat didto sa ilang tagsa-tagsa ka mga sam-ang nga nitaliwan nas laeng kalibutan. Og mao pud ni ang panahon sa tingdakot. Maong dagkotan og e.ampo nato ang ilang mga kalag nga mahiluna sila sa ilang padulngan og e.apil nalang pud nako ang akong Gugma diha nimo nga dugay nang nipanaw.