HUNYO

james bond's picture

 
HUNYO
 
ikaunom nga bulan sa tuig,
han-okanan sa daghang pasalig,
sa kaminyoon magpaalig-alig,
 
ang liso'ng gitanom, malaumon,
binubuan sa gakos nga maamumahon,
kining tanan iladlad, sa kadaghanan ipasiatab,
 
sabakon sa gastong makapasukarap,
bisan pa'g panudlanan nagpangapkap,
bulsa mabalit-ad ug alkansiya mangabuak,
 
ang tanan dili igsapayan, katumanan,
kapahungawan sa damgong tinan-ogan,
kakulbahinam mogitik sa kahiladman,
 
singot, hapyod, hangos nga tinagoan,
mga buhat nga nagikan sa higdaanan,
pahayagan, ipabuyang-ang  sa kadaghanan
 
sa simbahan, si dodong ug inday mag-ambahan…
miabot na ang gipangandaman, ang gikahinaman…
ang pagpabarog sa tigbayon’ng  dili kakomedyahan…