Gubang Linya

Pulong Bisaya's picture

Ako karon nag-inusara,
Naghuna-huna sa katong nagkuyog pata,
Mga di malimtang higayon,
Na puno kita sa gugma ug malipayon.
 
Imong gilinyahan, 
ang naguba ko na agianan,
Ug gipahayagan,
sa gugma mo na way katapusan,
 
Kitang duha nagkuyog,
Ug wa nay makatay-ug,
Mga kamot hugot nagkuptanay,
Sa linya na ato nang nasubay.
 
Naabot ang panahon,
Kalit lang ka ug hunong, 
Wa kita kapadayon,
Gugma imong napalong,
 
Akong kamot gibuy-an,
Ug imo kong gibyaan,
Nag-inusara na lang,
Nagpataka na ug tikang,
Sa gubang linya, 
Na aduna nay mga pang-pang...