Global Warming O Warning?

Genamos_US's picture

Global Warming O Warning?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Daghan nga kitang nadunggan
Sa mga balita sa pamantalaan
Ang Global Warming sa kalibutan
Dili nga gayud kuno mapugngan

Tumang kainit o sobrang katugnaw
Tsunami o super bagyo ang miduaw
Pun-an sa baha o linog kita gipukaw
Ang kalibutan kuno murag misiaw

Mga klima o panahon mangausab
Daghan nagbagotbot ug mingaab
Mga pangutana puno sa kabalaka
Kon matawag nga gikastigo na kita

Pagbuot nga ba kini gikan sa Dios?
Sa atong kasal-anan kita natamparos
Kon panguntaon ang habig sa syensya
Aduna usab silay tubag sa atong kabalaka

Nagkanayon ang ubang sayantipiko
Managlahi ang Diosnong mga pagtoo
Kon basihan ba ang syensya o bibliya
Panahon nga gayud kita na magmata

Dili kuno laboton ang langit sa tanan
Kay ang syensya aduna may basihan
Mga tinuyoan ug binuhatan sa tanan
Ang pagpasipala sa atong kinaiyahan

Global Warming nga ba kini matawag?
O Global Warning para sa atong kalag
Mga sinyalis nga nahisulat sa bibliya
Kitang tanan mag-ampo ug mangaliya

Giabusohan ang atong kalikupan
Nagpasagad ang mga katawhan
Nagpabadlong usab ang kalibutan
Gumikan sa atong mga binuhatan

Mag-usab na kita ug maghinulsol
Sa atong kasaypanan ug magabasol
Alang sa atong kaluwasan sa kalag
Ngadto sa langit na atong ipadayag

Ato nalang isalig ngadto sa kahitas-an
Ang tibook natong kinabuhing inuslan
Ang tanan sa ibabaw ning kalibutan
Ang langit lang may kontrol sa tanan