Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño

Genamos_US's picture

Dungga Ang Among Mga Pag-ampo Senyor Santo Niño
By Genamos_US of Washington DC, USA

O Senyor Santo Niño, naga-ampo kami kanimo
Ilawom ning dughan nangayo kami og pasaylo
Ikaw ang among tingpanalipod ug kadangpan
Sa among mga suliran ug sa mga kalisdanan

Ikaw ang among Patron ning among dakbayan
Sa Sugbu, sa Pilipinas ug sa tibook kalibutan
Ikaw gayud ang milagrosong imahe nga balaan
Sapwanga ang among kinabuhi ug kanimo itugyan

Tan-awa kining among mga kasingkasing O Ginoo
Na makalikay sa mga katalagman ug mga peligro
Lamdagi kining among mga hunahuna sa kanunay
Sa pagbuhat og maayo ug sa kasaypanan mahalikay

Tagai kami sa igong kabaskog sa matag adlaw
Aron ipadayon namo ang Imong pagbuot ug laraw
Ayaw kalimti ang among mga tagsatagsa ka pamilya
Nga nagaampo Kanimo Sa Imong proteksyon ug grasya

Hupaya kami sa imong malumo nga kasingkasing
Aron ang among kinabuhi padayon sa pagbagting
Bendisyoni kining among mga hunahuna ug pulong
Aron ang grasya sa langit nga kanamo mopasilong

Dasiga kining among mga kasingkasing sa paghigugma
Dinha Kanimo ug sa tanan mga tawo na walay pagduhaduha
Tabangi kami isalikway ang mga yutan-ong hiyas ug batasan
Aron mahiduol Kanimo ug sa langit puhon kami mahiuban

Tabangi kami nga makapugong sa mga tentasyon
Mahilayo sa mga kadaut ug malaw-ayng bulohaton
Hatagi kami sa igong kaisog nga makigbatok niini
Aron ang among kinabuhi maluwas ug adunay bili

Himoa kami nga wais sigo sa imong kabubot-on ug balaud
Ug dugangi kining among mga pasensiya sa matag kalisod
Papasa kining among pagkahakog sa mga bahandi ug kuwarta
Ug ipuli ang bertud sa pagkamahatagon sa walay pagkaluya

Hinloi kining among mga lawas, hunahuna ug kalag sa mga sala
Nianang imong dugo nga mibanaw sa krus ug kanamo ipadala
Ikaw gayud  O Dios ang hingpit nga dalan sa kamatuoran
Ang kahayag sa among kinabuhi hangtod sa kahangturan,

Amen.