Didto Sa Baylehan

Genamos_US's picture

Didto Sa Baylehan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Maanyag nga kagabhion
Kasadya nga kalibutanon
Tingog sa baylehan midalit
Kay pyesta sa among dapit

Nakita ko si Inday nagpadaplin
Nag-inusara nagtanaw nahabilin
Gusto ko unta siyang sayawon
Apan usa ako kamanggiulawon

Ang sonata padayon misugid
Mga mata ko kaniya nagpaniid
Kon mosugot ba siya na isayaw
Apan ako gikulbaan sa kakuyaw

Mga tiil ko dili ko matikang
Dughan ko murag naang-ang
Hunahuna ko naglutaw kaniya
Kon unsaon ko siya sa pag-ilaila

Iyang mga pahiyom makalingaw
Inubanan sa huyohoyng mabugnaw
Ang dan-ag sa buwan pagkahayaga
Naklaro ko ang iyang kaanyag nindota

Nahuman nalang ang sonata
Ang pagbati ko dili maagwanta
Nagpanikad nga duolon ko siya
Apan ang kakulba kanako mibanda

Tiud-tiod adunay miabot ug miduol
Mihalok kaniya sa aping ako nagguol
Nagkisikisi si Inday nagtabi ni Dodong
Ang dughan ko murag gyud gipakong

Matud ko, may tag-iya na diay kaniya
Apan sa tanto kung totok way malisya
Si Dodong ang kamot murag byutista
Ang tingog milubad perti kung katawa

Abi ko iya kadtong hinigugmang dako
Ang inahak diay berdi man diayg dugo
Wala ko sayanga ang maong higayon
Giduol ko nagpailala ni Inday sa sayon

Si Dodong usab nagpailaila kanako
Ang kamot murag magnet pagkadako
Nangatawa kaming tanan ni Dodong
Ang bayot intawon nga nagpabadlong
 
Nawala ang akong kakulbang gibati
Gumikan ni Dodong alegre nahinabi
Nanayaw kaming tanan sa baylehan
Wala ko damha si Inday akong gikauban