Didto Sa Among Bukid

Genamos_US's picture

Didto Sa Among Bukid
By Genamos_US  of Washington DC, USA

Ang kinaas susama nga nag-uwan
Mga kadahonan sama nga gikuratan
Mga sanga sa kahoy nga nagasayaw
Kay giibid-ibiran sa hangin nga siaw

Dili masabtan ang kangiob sa langit
Daw gihabulan ang adlaw sa kalit
Gihigop sa kabugnaw ang palibot
Ang kalibutan daw murag gisapot

Gitultolan ang akong mga panan-aw
Ngadto sa tiilan sa bukid nga lunhaw
Ang kahilom sa pilapilan ug ang patag
Daw murag giduyan ang akong kalag

Ang banikanhong kahumot misubay
Gihanggap ko ang hangin nga milabay
Inubanan sa pagpiyong  ug pagginhawa
Ang hunahuna girelaks nga nag-inusara

Ang lab-as nga hinuyohoy makalukmay
Midagpis sa aping daw halok nga lanay
Gibuksan ko pagbalik ang akong mga mata
Aginod gihuyatid uban ang kalaayng gidala

Gihupay ang gibati sa kalipayng nasinati
Mga gipanghunahuna milupad nagdali
Gitagamtam ang matag gutlo di matandi
Ang matag higayon sama kini sa bahandi

Ang kaanindot ug yanong kinabuhi  di kini mini
Sa akong pagretiro puhon walay sama maitandi
Halayo sa mga yangogngog o kasamok sa siyudad
Ang langitnong kahilom maoy daling maihalad

Dili tanan nahiuyon sa kinabuhi sa kabukiran
Kuno layo sa oportunidad, urog o tingusbawan
Apan ang kahapsay sa hunahuna dili kabayran
Basin pa dinhi ang atong kinabuhi malugwayan