Ang Ting-Uwan Miabot

Genamos_US's picture

Ang Ting-Uwan Miabot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Miabot nga gayud ang buwan sa ting-uwan
Pagpanamalit sa ting-init nga pagkakusgan
Pagpangandam sa pagbukas sa eskuwelahan
Mga kanal ug estero atong pagakalimpyohan

Magdala sa kanunay og payong ug kapote
Aron inig bundak sa uwan dili kita masikwate
Dili sab nato kalimtan ang pagsul-ob og botas
Aron sa baha ug hugaw na tubig kita makaikyas

Pagaampingan nato ang atong mga panglawas
Aron sa mga sakit ug kakulian dili kita madimalas
Magpaminaw kanunay sa mga abiso sa panahon
Kay ang bagyo moabot ang kinabuhi sugsogon

Mas maayo magdala kita og ekstra nga ilisan
Aron kung maabtan sa uwan dili malikayan
Aduna kita'y limpyo ug uga nga ilisan pagapilian
Kay dili matagna ang sakit basin kita hilantan

Daghan ang mga kakulian sa buwan sa ting-uwan
Mga bagyo, baha ug uban pang mga katalagman
Atong pagaisipon nga kini hagit sa atong kapalaran
Kay ang atong nasod nahimotang man sa sidlakan

Busa ang atong mga atop ug sandayong pagatapakan
Enspeksyonon kun may mga buslot atong aksyonan
Aron inig bundak sa kusog nga uwan dili kita kuyawan
Kay luwas ang atong mga pamilya sa mga katalagman

Pangindahay kini sa inyong ubos na higala sa kahanginan
Ang tambag inigsuon dili gayud kini angay nato kalimtan
Uban sa atong mga pag-ampo ug pagtoo ngadto sa langit
Kay ang Dios manalipod kanato kanunay ug ilikay sa kapait