Ang Paskohanong Pangandoy

Genamos_US's picture

Ang Paskohanong Pangandoy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nitikang nasab ang mga adlaw
Padulong sa Paskohanong laraw
Ang kasadya sa matag palibot
Kay Pasko nga gayud masabot

Mga Paskohanong talan-awon
Inubanan sa awit na masanagon
Nagkalandrakas ang kolor sa siris
Ang kaanindot nila nga walay lalis

Ang mga parol nga gipangsab-ay
Sa matag bintana sa panimalay
Pun-an sa plastik na krismas tri
Ang mga suga murag nagabayli

Ang mga tawo nga nagasubwak
Sa kadalanan murag mga bulak
Nagduot sa mga dagkong tindahan
Namili sa pangregalo sa kahigalaan

Ang tanan nangandam sa Pasko
Puwera lang sa mga dili Kristiyano
Kay sila usab miduyog ug mirespeto
Nagkahiusa bisag dili parehog pagtoo

Ang kalinaw ug ang panagdait
Sa usag-usa kanato unta mopilit
Ang gugma maoy mopatigbabaw
Ug dili ang prinsipyo nga taphaw

Pangitaon nato ang birtud sa pagpasaylo
Ning mga dughan ug dili ang dakong garbo
Dinha nato makita ang bugtong kalinaw
Matag usa kanato ang gugmang molutaw

Dili sad nato kalimtan kadtong mga kabus
Sa pagpaambit sa atong grasyang nahipos
Mao kini ang bugtong kahulogan sa Pasko
Gugma ug paghinatagay bisag way yamo

Bisan ang atong kinabuhi naapiki o hagip-ot
Magpasalamat kita sa Dios sa atong nakab-ot
Ang pagpailob ug ang pagsalig ngadto sa langit
Aron magdugang nato og igong kusog sa hingpit

Dili hunahunaon ang mga kalisod ug mga pagsulay
Kay mao ra kana ang magpugong sa atong kalipay
Hinonoa ang kalibutan nagatuyok ug may kausaban
Basin sa ugma damlag ang grasya moabot daghan

Padayon kita sa pag-ampo sa tiilan ni Bathala
Kay ang kalooy ug tabang kanato dili mawala
Ang akong Paskohanong pangandoy kaninyo
Ang kamaya, kalinaw, gugma ug kita moasinso