Ang Panuhot

Genamos_US's picture

Ang Panuhot
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naglain ang iyang kabuhi
Sa lawas niya gipamati
Ang dagway nag-aslom
Ang sakit iyang giluom

Naglingkod lang sa daplin
Ang haplas iyang gitak-in
Gisakitan sa iyang tiyan
Sa panuhot siya nadak-an

Gipaningot og bugnaw
Nangluspad og gitugnaw
Sa dili masabot na gibati
Pun-an sa otot nagpitipiti

Galuya ang iyang lawas
Ang adlaw niya gidimalas
Gapawpawng ang panan-aw
Mga mata nagsiga nagtuaw

Galaylay ang iyang abaga
Ang kagutom giagwanta
Namognaw ang mga kamot
Apil ang lapa-lapa gipaningot

Dili lalim kining panuhot
Daghan ang naglagot
Napasaran sa gutom o dili
Sa pagkaon kita dili mamili

Ihigop lang sa init na sabaw
Apil ang bugnawng bahaw
Dili kalimtan ang pamahaw
Aron halayo kita sa kakuyaw

Kay ang panuhot dili magsaba
Ang kalisod kusog pa sa baha
Busa ang lawas paga-ampingan
Kay mao ra ang atong puhonan
 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Song writer by twohybrid1
Yes, It's flatulence! by Genamos_US
Faltuence? by twohybrid1