Ang Pagpakabana, Katungod, Soberanya Ug Hustisya

Genamos_US's picture

Ang Pagpakabana, Katungod, Soberanya Ug Hustisya
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili pa lang dugay may insidenteng naukay
Ang langyawng insek na mananagat gipatay
Giakosahan nakalapas ug wala kuno misubay
Sa langyawng lagda sa kadagatan nga gihan-ay

Gipasanginlan ang atong mga bagani sa kadagatan
Gipatay kuno ang insek nga walay igong basihan
Wala kuno nakalapas ang ilang mga katawhan
Sa Soberanya sa atong nasod na gipanalipdan

Ang dagat lisod bantayan kon utlanan ang hisgotan
Walay mohon nga makita na susama sa kayutaan
Apan adunay mga mananagat na mapahimoslanon
Kon walay nagbantay mga ilegal panagat buhaton

Nangatarungan ang isig habig sa ilang mga pasangil
Way mahagdaw na kaayohan kon kinsa ang maningil
Mga panginabuhian sigurado gayud nga maapektohan
Pun-an sa kahadlok kon basin ang kasamok mabatyagan

Dali ra kini masabotsabotan kon ang tanan magkahiusa
Kahibalong morespeto sa balaod sa nasod ug soberanya
Ang makighoyhoy sa ilang mga kasikbit nga kasilinganan
Dili ang pagpanghadlok o pagpanghasi ang ilang hinagiban

Kon atong basihan ang mga niaging kasaysayan sa kalibutan
Ang mga panagbangi sa ilang mga nasodnong yuta o utlanan
Kalagmitan kanila ang mga kabus nga nasod maoy pareglahan
Sa mga adunahan o gamhanan nga nasod, sila maoy matuman

Sukad pa kaniadto, ang Pilipinas may abunda na suplay
Sa natural ug tawhanon nga bahandi na atong gikalipay
Apan lagi ang mga langyawng negosyante ang nakapahimolos
Ang resulta ang atong nasod naglisod ug kita sa utang nalumos

Daghan nang milabay na mga namuno sa atong nasod
Ang suliran sa teritoryo gipasipad-an sama kita gitisod
Walay gibuhat kon aduna man gani kini taphaw man lang
Kay giuna ang ilang mga personal nga bulsa ug kabo-ang

Sayonsayonon ra kita niining mga adunahan nga nasod
Kay ang mga Pilipino wala nagkahiusa ug sila nasayod
Sa atong mga baroganan nga mausabon ug magpalingpaling
Haylohon kita og salapi aron mahiduol sa atong kasingkasing

Kalim-an nga tuig ang milabay ang Pilipinas mauswagon
Sa ekonomiya ug pananalapi na puno sa mga sugilanon
Daghan ang mga nasina labi na sa mga nasod sa Asya
Kay ang atong panagamhanan kuno maayo pagkadala
 
Apan dili naman nato mabalik ang kamot sa panahon
Ang atong nasod ug ang atong kinabuhi magpadayon
Bisag hagip-ot, mga kalisod molabay atong subangon
Ubanan sa mga pag-ampo aron ang kalinaw maangkon