Ang Paghandom Sa Mga Mitaliwan

Genamos_US's picture

Ang Paghandom Sa Mga Mitaliwan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Matag Nobyembre 2 atong kining gisaulog
Ang adlaw sa mga kalag kita nagpatighog
Ang paghandom sa mga nangamatay
Ang mga kalag sa dugay nang mipahulay

Bisag wala na sila niining kalibutan
Tipik gihapon sila ning mga dughan
Timaan sa atong paghigugma kanila
Ug paghatag og igong importansya

Ang pagduaw sa ilang mga lubnganan
Ang pagdagkot og kandila sa pagtimaan
Ang paglitok og pipila ka mga pag-ampo
Bisag hamobo apan kinasingkasing dako

Ang pag-andam ug paghalad og mga pagkaon
Labi na kini paborito sa namatay pagaandamon
Pagasawhan kini sa tibook pamilya
Human sa pagpangadye sa nobena

Daw kini usa ka tradisyon sa katolisismo
Gisunod sa mga katoliko sukad pa kaniadto
Giaghat kita sa pagtambong sa tulo ka mga misa
Alang sa mga namatay, kaparian ug santo papa

Pipila lang kini sa atong mga naandan
Sa atong pamilya ug sa mga katigulangan
Ang paghatag kanila og respeto o pagtahod
Sa atong mga indibidwal na pagtuo gisunod

Nagkalainlain man ang mga ritwal na gitamod
Sa relihosong aspeto ug kaugalingon kita gitulod
Ang katuyoan niining tanan kay ang paghandom
Sa kinabuhi kaniadto sa namatay tam-is o aslom

Kon asa man kaha sila karon gibutang sa Ginoo
Nanghinaot ang ilang mga kalag wala napasmo
Sa mga grasya ug kalooy sa Dios sila gipasaylo
Aron ikauban nila ang mga angel ug mga santo