Ang Gugma Ug Ang Kinabuhi

Genamos_US's picture

Ang Gugma Ug Ang Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Daghan ako og mga pangutana
Kabahin aning gitawag na gugma
Daghan nangahungog ug nabuta
Sa ilang mga pagbati nga gidala

Mga suliran ug mga kapakyasan
Aduna usab misangko sa kadaugan
Ang mga drama nadungog sa radyo
Nakabasi kini sa tinuod na mga tawo

Dili kini tumotumo o sa imahinasyon
Sa hunahuna namugna ang sugilanon
Ang kinabuhi sa matag adlawng nakita
Ang kausaban puwede kita og ibaligya

Matag tikang sa orasan niining kalibutan
Matag gutlo niini adunay igong hinungdan
Ang kalibutan napuno sa mga kalingawan
Napuno usab sa mga pagsuway ug tinuyoan

Way gipili ang gugma sukad pa kaniadto
Bisan pa ania na sa panahon sa moderno
Ang dagway sa gugma walay pagkausab
Magdepende sa gibati sa mga manag-uyab

Daghan ang naingganyo nga ilang tugkaron
Kon unsa kalawom ang gugmang solundon
Di ba nagkalainlain ang mga interpretasyon?
Apan usa ra ang hinungdan ug dili kini sayon

Matanghaga gayud ang kinabuhi sa tawo
Lisod madupa ang uyok sa atong pagkatawo
May igong pangisip ug pagbati lahi sa uban
Gihatag sa langit aron atong paga-ampingan

Ang gugmang gibati dili pagaduwaduawan
Anino sa kasakit ug kapait  sa nahingtungdan
Mga kasingkasing gikomotkomot sa mga luha
Gumikan sa gugmang maluibon ug na dismaya

Dili kita magpasagad sa atong mga gipangbati
Dili magdali og hasmag sa gugmang masinati
Kini pagahunahunaon ug timbangtimbangon
Kay ang tinood na gugma tam-is ug mabulokon