Ang Empanada Ni Inday

Genamos_US's picture

Ang Empanada Ni Inday
By Genamos_US of Washington DC, USA

Si Dodong ug si Esyot naglakaw
Ilawon sa kaudtohon way pamahaw
Giduyan sa kagutom nagpatigbabaw
Walay tumong kon asa ilang mga laraw

Nangita sila sa ilang paboritong pagkaon
Matag Merkules kuno nila pagasud-anon
Ang lamiang “Beef Steak” kuno isumsom
Ang kahidlaw sa kahumot nagpahinumdom

Apan sa dili pa halayo sa ilang adtoan
Abtik kaayog mata si Dodong naabtan
Nasiplatan si Inday nga nagluto sa tindahan
Aron ibaligya ang empanadang lamian

Wala magdugay si Dodong daling mihapit
Ang tinan-awan didto ni Inday pagkapilit
Nabihag si Dodong sa kaanyag  ni Inday
Murag ang dughan ni Dodong  gilumay

Nakabantay si Esyot ngadto ni Dodong
Ang kadasig wala gyud og mobalintong
Hapit nalang paliton ang tanang baligya
Aron ang kaigog sa dalaga kaniya mahiluna

Imbis ang “Beef Steak” ang puntariya
Nahitugpa hinoon sa lamiang empanada
Ang duha namauli perti nang busoga
Sa natilawang pagkaon niadtong udtoha

Pagkaaligre gayud ning duha ka mga sipat
Nahimoot misugilon si Inday ilang nahimamat
Kon makalugar sila ila kunong duawon puhon
Sa sunod nilang paniudto ilang pagabuhaton
 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Nice! by JUN ABINES