Amerikan Aydol

Genamos_US's picture

Amerikan Aydol
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pastilan mura gayud ako’g gihilantan
Sa resulta sa indigay mga kahigalaan
Kagabii ang akong dughan gibikogan
Nagsakit sa dili makatoo na saksihan

Dili man kini popuridad na indigay
Kon dili sa mga talento ang angay
Apan lagi sukwahi man sa akong pagtoo
Ang midaug dili si Jessica Sanchez mga amigo

Wala ako modapig ni Jessica kay usa siya ka Pilipino
Kon dili ang basihan sa iyang talagsaon nga talento
Kay mao man kini ang katuyoan sa maong programa
Ang pagpili sa dikalibreng mangatahay sa Amerika

Dako kining garbo sa atong mga kaliwat
Nga usa ka Pilipino mangantahay ang misikat
Alang kanako siya gayud ang akong kampeyon
Sa larangan sa pag-awit siya ang madaugon

Dakong oportunidad ang naghulat kaniya
Nga mahimong bantugan ug sa kalibutan inila
Bisag unsa pa man ang mga rason ug alibay
Pagbuot kini sa kahitas-an ug usa kapagsulay

Kanako akong buhian kining mga kahapdos
Nga dawaton ang kaparutan nga milapdos
Mga pagtulon-an nga angay dili palabyon
Kay basin ang Diyos may laing plano subayon

Dili kini ang katapusan sa iyang mga paningkamot
Kon dili sinugdanan kini sa maayong ugma umaabot
Maglipay kita sa iyang kadaugan ug kalampusan
Bisag sakit sa atong dughan kinahanglan atong buhian

Nahala sa sunod nasad ta mag-abot nga panahon
Kay basin kining himoon sa uban na inspirasyon
Daghan nang moapil sa indigay ug magpaudisyon
Sa Amerikan Aydol nga gikabugtan sa nakauyon

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Naaghat by Genamos_US