Ako Ug Ang Buwan

Genamos_US's picture

Ako Ug Ang Buwan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang alindong nagkatawa sa langit
Ang kalibutan naputos sa kangitngit
Naghatag og dan-ag sa kagabhion
Ang kahayag niya nga talagsaon

Ang panagway sa mga bata madasigon
Nagtan-aw kaniya uban ang mga bitoon
Ang iyang gilak nagtimaan siya magarbohon
Kay kidhatan sa mga bitoon na mga garaon

Gibalik ko pagtan-aw ang akong kabataan
Magduwaduwa og tubigtubig sa tugkaran
Magtagotago mao sad ang among kalingawan
Kay hayag lagi ang kalibutan gumikan sa buwan

Apan dili tanan ang nalipay kon buwanon
Labi na ang mga mananagat ang pasultion
Mingaw ang lawod sa mga isda na kuhaon
Magsud-an nalang intawon sila og kinason

Kon wa ang buwan ang kalibutan masulob-on
Kay di kita makasinati kon unsa ang kagabhion
Puro lang adlawan ang atong pagatan-awon
Way pagtaob ug maghunas sa dagat subayon

Nindot ang kalibutan kay balansi ang tanan
May pagsubang ug pagkasalop sa adlawan
Gasa gihatag sa Dios kanatong mga katawhan
Ang kinabuhi susama sa adlaw ug ang buwan

Nagkalainlain man ang atong mga opinyon
May mga nalingaw ug nagbagolbol intawon
Ang dan-ag sa buwan nga nindot tan-awon
Inubanan sa bugnaw ug hilom na kagabhion