Novong Olor's blog

"Gimingaw sa Payag" by. Novong Olor

"Gimingaw sa Payag"
by. Novong Olor

#OFW

Bata pa ako niadtong mibiya sa bata pang unod sa akong pagbati,
Di matino ang hingpit nga hinungdan, sa inyong mga kamot ako mibuhi.
Dinhi ning yutang langyaw,
Nanimpad, naninguha giantos ang labing kmingaw.
Bugtong laraw kahataga'g kahapsay, kalinaw og tambal ang atong kauhaw.
Adlawng tanan Handumon mga hapuhap ning kasinkasing, hugot mong mga gakos og halok sa akong mga aping.
Daw dugsaw, mga luha midagayday duyog sangpit sa akong mga binhi,
Uban sa tiyabaw sa panaw ko sila nagdumili.
Ihap-tuig natigum ki'ng mga pagbati,
Naghandom sa higayon sa akong pagpauli.
Oh pinalangga, hapit na mahilom mga danguyngoy ning atong mga dughan,
Ang Gidamgo tang pangandoy hapit na matuman.
Gamay na lang pag antos akong pagabun-on,
Hinam sa imong pag amuma usab ko nang maangkon.
Haduol na haduol na, yutang tinabnan sa akong pagkatawo,
Usab ko nang mahanggab, alimyon sa imong gininhawa'g, tubod sa akong mga garbo.

Syndicate content