John Rasonabe's blog

Kuldisang kun Kinuldisang

 

Mga Higala!  Unsa may kahulogan niining pulonga.  Nakit-an nako ni sa Basahong Salmo, sa Karaang Testamento sa Balaang Biblia.  Tingali, sama kining pulonga sa mga karaang sayaw ingon sa kunsehal kun kinunsehal. 

Sa pagdugang, duna pud koy mga panutana sa mga binisayang pulong alang sa Ininglis "may", "would", kun "could".

 

Daghang salamat sa inyong pagbasa.

 

 

 

Syndicate content