Nasud 'Pilipinas' Ilisan ang Ngalan Ngadto sa 'Maharlika'?

chrz's picture

Adunay balita o mga huhungihong nga ilisan ang ngalan sa atong nasud nga Pilipinas ngadto sa 'Maharlika'. Ambot kon ikaw mouyon ba niini?

Apan sa akong pangagpas, dili kini masayon ug malisod nga mahitabo kon imong hunahunaon og maayo. Tungod kay daghan pang mga problema ang atong nasud nga angayan atubangon kon itandi nato sa pag-ilis og ngalan sa nasud ta nga Pilipinas.

Hunahunaa kon pila ka bilyon ka pesos ang gastohon sa atong nasud aron kini himoon. Una, kinahanglan maghimo ang atong kagamhanan og pagpili (referendum) kon ikaw ba 'uyon' o 'dili uyon' sa maong kabag-ohan. 

Unya ang pag-usab sa mga dokumento sa kagamhanan sa atong - mga permit, lisensya, ID kard, pasaporte, mga karatula sa mga patigayon. Tanan kinahanglan bag-ohon o usbon, sa ato pa, dugang kahago alang kanato ug dakong gastohanan gikan sa atong kaugalingong bulsa. Kon mangaplay ka og bisan asang trabaho, dili dawaton ang imong mga papeles kay daan na.

Hilabihan na unya ang kalisod ug kahagip-ot nga atong sagubangon. Kada lihok nato adunay kinahanglan bag-ohon nga nagkinahanglan og kwarta. Mosamot ang kalisod sa pagpuyo sa katawhan. Wala gani mahatagi og kasulbaran sa atong kagamhanan ang daghang problema nga sa pagkakaron atong giatubang.

Busa ikaw... uyon ka ba nga ilisan ang ngalan sa atong nasud nga Pilipinas ngadto sa pagka 'Maharlika'? Ikaw... unsa'y imong hunahuna?

Comments

chrz's picture

Nasud 'Pilipinas' Ilisan Ang Ngalan Ngadto sa 'Maharlika'? -2

Ang pulong nga "Bag-ong Malaya" usa kini ka kombinasyon sa pinulongan nga Tagalog o Filipino. Ang pulong "Bag-ong" usa ka linangkob nga pulong "Bag-o nga" ug ang pulong nga "Malaya" usa ka pulong nga Tagalog o Filipino nga nagkahulugan sa Iningles og "Independent" o "Makinaugalingon" sa Binisaya. Kay ang pulong "malaya" sa Binisaya nagkahulogan og "malawos" o "himatyon" sa Iningles nagkahulugan og "dying". Busa sa maong pangalan, nagkasumpaki na.

Kon mailisan ang ngalan sa atong nasod nga "Philippines" o "Pilipinas" ngadto sa pagka-"Maharlika", sa ato pa kinahanglan na usab kitang magtuon o mobalik sa pag-eskwela aron makakat-on sa pinulongan nga alang sa nasudnong pinulongan nga "Maharlikanon". Dili na kita makagamit sa pinulongan nga Tagalog o Filipino kay iya man kini sa Pilipinas. Andam na ba kita nga mobalik sa pag-eskwela aron makakat-on og bag-ong pinulongan nga "Maharlikanon"?

Usa kini sa daghang mga problema nga atong atubangon kon ilisan gayud ang ngalan sa atong nasud nga "Philippines" o "Pilipinas".