Nasud 'Pilipinas' Ilisan ang Ngalan Ngadto sa 'Maharlika'?

chrz's picture

Adunay balita o mga huhungihong nga ilisan ang ngalan sa atong nasud nga Pilipinas ngadto sa 'Maharlika'. Ambot kon ikaw mouyon ba niini?

Apan sa akong pangagpas, dili kini masayon ug malisod nga mahitabo kon imong hunahunaon og maayo. Tungod kay daghan pang mga problema ang atong nasud nga angayan atubangon kon itandi nato sa pag-ilis og ngalan sa nasud ta nga Pilipinas.

Hunahunaa kon pila ka bilyon ka pesos ang gastohon sa atong nasud aron kini himoon. Una, kinahanglan maghimo ang atong kagamhanan og pagpili (referendum) kon ikaw ba 'uyon' o 'dili uyon' sa maong kabag-ohan. 

Unya ang pag-usab sa mga dokumento sa kagamhanan sa atong - mga permit, lisensya, ID kard, pasaporte, mga karatula sa mga patigayon. Tanan kinahanglan bag-ohon o usbon, sa ato pa, dugang kahago alang kanato ug dakong gastohanan gikan sa atong kaugalingong bulsa. Kon mangaplay ka og bisan asang trabaho, dili dawaton ang imong mga papeles kay daan na.

Hilabihan na unya ang kalisod ug kahagip-ot nga atong sagubangon. Kada lihok nato adunay kinahanglan bag-ohon nga nagkinahanglan og kwarta. Mosamot ang kalisod sa pagpuyo sa katawhan. Wala gani mahatagi og kasulbaran sa atong kagamhanan ang daghang problema nga sa pagkakaron atong giatubang.

Busa ikaw... uyon ka ba nga ilisan ang ngalan sa atong nasud nga Pilipinas ngadto sa pagka 'Maharlika'? Ikaw... unsa'y imong hunahuna?

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.