Saag Nga Gugma

Ni Jewel Villaflores
 
 
Nihalok sa akong aping ang masulub-on nga hangin.
Nabatian ko ang nag hilak nga hoyohoy niini
Samtang nag handuraw sa daplin sa baybayon.
Sa dihang nasakpan ko ang nag subo na buwan nanamin sa makahahadlok na dagat
Nahaplagan ko ang imung panagway taliwala sa akong alimpatakan.

Ikaw ug ang matam-is mung ngisi susama sa usa kabituon nga nag tingsi sa kalangitan.
Ikaw ug ang manga makaluya mung pulong nga nigawas sa mahigugmaon mung ngabil
diin ako binilanggo ug nagapos.
Ikaw.
Ikaw ra ug wala nay lain.

Apan wala ko kasabot sa gibati.
Wala ko damha nga mag hiagom sa kasakit ang kasing-kasing kong nagka wiris-wiris sa kapakyasan.
Gibasol ko kini sa gugma.
Gugma nga dili mao.
Gugma nga dili puydi.
Gugma nga saag.

Ako karun mangutana tubagon mo.
Mupili ka ba sa maong gibati apan ang sakto ug matarong imung isalikway?
O dili ba kaha sundon mo unsay sakto alang sa kadaghanan apan gugma nato kalimtan.
Kahibaw ko unsa imung pillion.
Wala ko namugos.
Apan pagkagyo kanako ug ayaw nako pakit-a sa imung hulagway.
Kalimti ang tono sa musika nga gigama sa atong pagbatyag.
Kalimti ko haron makalimtan usab taka.
Makalimtan ra taka.
Itugot sa panahon, makalimtan ra taka.

Nadugmok akong malaomong kasing-kasing sa kabutang nga wa ko damha.
Ang gi singit ug gi sigmok, intawon ikaw ra
Ikaw ang rason sa saag kong gugma.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Pagka Subo by MysteriousRick123