Adlawng Gihimugso

tontonekocienrafa85@yahoo.com's picture

Puti ang kahayag, madag umon ang panganud, nitulo, nidagayday ang gamayng tubig ulan sa guba kung sandayung. Gibisbisan ang mga gagmayng tanum arun pa inumun ang gi uhaw nga laya na mga dahun.

Nipahiyum ko nga nagtanaw sa kasikas sa tubig arun batiun ang mabugnaw nga huyuhuy sa hangin. nisiga ang mata dihang managsagul ang init ug kabugnaw sa panahon.

Gipahinumduman diay ko atung adlawa nga nahimugso ko sa ting init. Ingun nga dako kung pasalamat sa Ginoo nga gitagaan pa ako niya ug dakung gasa sa kinabuhi.

 

Dr. Massy Yuhuy