james bond's blog

james bond's picture

NAGKALAIN-LAIN ANG KANDIIS

NAGKALAIN-LAIN ANG KANDIIS
 
kandiis nga dayag makita:
 
“kaguwapaaa, kandiison lagi na siya…”
 
kandiis nga dala sa subra’ng timbang:
 
“Ah, grabbeeeh…..hasta lukon-lukon nangandiis?”
 
kandiis nga tinagoan, dili pahayagan:
 

james bond's picture

BUTA

BUTA
 
ngitngit, mingaw ug haw-ang,
hubo sa talan-awon'g pinasagdan,
tingog ang gamitonon'g gabayan,
hiram ug simhot dali’ng madangpan,
kon hagit sa pag-ila,  pag-ila ila ang hisgotan,
 
ang pulong buta, nahimong sanglitanan
may gugma’ng buta, mag-unggoy’ng buta
may magdala’g kabo,  magpaila’ng  buta
ang pulong buta, pagpaila nga siya buta
mahimong puhunan sa  nagpakabuta,
 
may mapandol ug matakilpo,
adunay mapakong ug masuko,
dagko’ng hitak sa kamapasagaron,
siya nahitumpawak, nagpa-ulipon,
kahibudnganan kay dili siya buta,
 
tanan dayag makita sa iyang mata,
sa pag-amping diay siya nabuta,
pangandoy sa kahayag gikalimtan na niya,
sa iyang pagbutabuta ug pagpakabuta,

james bond's picture

HUNYO

 
HUNYO
 
ikaunom nga bulan sa tuig,
han-okanan sa daghang pasalig,
sa kaminyoon magpaalig-alig,
 
ang liso'ng gitanom, malaumon,
binubuan sa gakos nga maamumahon,
kining tanan iladlad, sa kadaghanan ipasiatab,
 
sabakon sa gastong makapasukarap,
bisan pa'g panudlanan nagpangapkap,
bulsa mabalit-ad ug alkansiya mangabuak,
 
ang tanan dili igsapayan, katumanan,
kapahungawan sa damgong tinan-ogan,
kakulbahinam mogitik sa kahiladman,
 
singot, hapyod, hangos nga tinagoan,

james bond's picture

MUG-OT

MUG-OT
 
talan-awon sa panagway'ng wala mahimuot,
agtang mangunot paubana’g  simod pinabudlot,
walay pulong mapasupot, nawong alimuot
dili manumbaling sa palibot, dili masabot
 
nagkalainlain ang hinungdan sa mug-ot
may mug-ot nga gipaningot, daw may ipaabot
may magpamug-ot mug-ot, panagsa na lang mamilok, 
dili molihok, dili makigtabi, dili gusto magpasamok
 
 Sa tiyan siya gisul-an, sa kaon nasubraan,
nawong niya nagmug-ot, siya gipangulbaan,
ayaw lang gayud  doula, ayaw’g  taroga,
basin makapabuhi sa pinugngan'g gininhawa,
 
kasilyas gihandom niya, pabuhagay gipangandakan
sa kaon siya nasubraan, buwa madungog sa tiyan
alibyo ug kahaw-ang gipangita aron kapahungawan,
paluag sa kamug-ot gipangitaan ug  kasulbaran.

james bond's picture

ANG TEXTMATE NI PEKTO

 
ANG TEXTMATE NI PEKTO
 
 
Ang pagkakaplag sa modernong teknolohiya sa natad sa komunikasyon kini nagdala ug kaayuhan sa kinabag-an.  Mahimo pud kining hinungdan sa dili maayong panag-ingnan.  Nagdala pud kini ug dili mahubit masabot nga pagbati sa kinabuhi ni Pekto. 
 
Sa pangedaron nga kan-uman ug unom,  inay mokalma na si Pekto sa gimbuhaton nga angay na lamang unta niyang ihatag sa mga lig-on pa  ug  pundasyon para  sa sambunot sa mga lawasnong panginahanglan, si Pekto naglumpayat lang gihapon. Daghan siyag textmates nga iyang bolahon nga siya kuno batan-on nga nangita ug pareha niya ug edad. 
 
“Pekto, kakusog gud nimong nakakaon sa sud-an nga bakasing sinilian. Wala man ko nimo hapit binli.” pinabundak nga tingog ni   Pwerta ngadto sa iyang bana nga si  Pekto.
 

james bond's picture

ANGHEL NGA MAGBALANTAY

 
 
Siya ang atong gabayan ug sandiganan,
Sa kangitngit ug kahayag makig-uban,
Sa tul-id ug likuong panaw ikaw ubanan,
 
Siya ang anghel nga magbalantay
Mopawala sa  nagyuko nga kalaay
Moalalay,  dili  magpanuko’ng mosagakay,
 
Mohumpay sa kamingaw ug katugnaw
Subhan niya ang kainit nga dala sa huwaw,
Mopainom  kon mohabol ang kauhaw,
 
Ampingi, hugti ang pagbuhat ug tinarong
Sa makanunayon, ikaw iyang aswaton
Anghel nga magbalantay, dala niya ang katarong!!!

james bond's picture

ANG BUGNO SA MGA TIGULANG

 
ANG BUGNO SA MGA TIGULANG
 
Buhat kini nga sagol pabuhi sa dugo,
May magsaguyod ug magkangokango,
May binabaay, may ipaagi’g  kinusiay,
Mga  gininhawa mag-abot,  dili tunhay
 
Sa pahinayay,  mga  lantay  mahugno,
Kon mga tigulang   magbugno,
Kuno kusog pa   moyangoyango
Apay diay  kutob na lang sa dukoduko,
 
Kon mapasagdan, mangataltag hasta dugho,
Buhok mangaupaw,  tanang kusog ibubo
Bisan sa katigulangon, kining tanan mahitabo,
Pagbati nila mag-umido, sila magtungkawo
 
Bisan pa sa dagtom ug awop nga  kahaponon,
Sila gakson ug agakayon, sa kunotong pahiyom,
Ang kangitngit nga nagsabak sa palibot, dagkotan,
Pabilo sa kagabhion alalayan ug pangandaman.

james bond's picture

MAINITONG PASIDUNGOG UG PAHALIPAY ALANG NI GOV. JUN DAVIDE III

 
 
 
MAINITONG PASIDUNGOG UG PAHALIPAY
 
Mainitong pasidungog ug pahalipay kanimo GOV. JUN DAVIDE.  Dili sayon ug  dili tawhanon ang imong naagian nga tahas sa milabay'ng bugnong lugaynon. Ang imong kalig-on, kaaghop, kaisog ug kadali motuhop sa kalisod sa katawhan ug sa mga panginahanglan, nakapahimo kanimo'ng usa ka hingpit nga pangulo, lider ug tigdala sa tingog sa katawhan.  
 

james bond's picture

PAHALIPAY NGADTO SA BANTUGAN UG KUGIHAN, BOKAL JULIAN "TEBAN" DAAN

 
 
PAHALIPAY NGADTO SA BANTUGAN UG KUGIHAN, BOKAL JULIAN “TEBAN” DAAN.
 
Sa makausa pa, sa laing yugto ning kulbahinam nga anib sa talagsaong kasaysayan sa kinabuhi, sa dako’ng kainit ug kalipay, among gipaabot kanimo ang bug-os nga pasalamat sa pagkamalampuson nimong pagdawat sa sulo sa kadaugan Pagka   Bokal  JULIAN “TEBAN” DAAN. 
 
Ang imong katarong, kadali maduol ug kasayon pangitaon, ug pagkadili agdahonon sa gimbuhaton nga mohatag ug kasayon sa mga lungsoranon, nakapahimo kanimong bantugan, dili lamang sa kahanginan, apan sa kasingkasing ug pagsalig usab sa katawhan.
 
Padayona ang pagkamaalagaron, padayona ang nahuptan mong kamadasigon. Kapahimuslan kini sa tanang katawhan nga malaumon. MABUHI KA!!!.

james bond's picture

ADLAW SA MGA INAHAN

 
 
 
ADLAW SA MGA INAHAN
 
Kini ang halad nga adlaw sa binuhat nga nagtukaw,
walay kukahadlok nga miatubang, sa mga pagsuway,
sa kalisdanan sa pagpakatawo,
 
Adlaw ug gabii, iyang gipakigbatukan ang hagit sa kalibotan, ang pagmatuto,  pag-amuma,  ug pagtudlo sa maayong pamatasan ug pagtulon-an.
 
Pagkamabulokon, pagkataas na sa panahon nga atong latason, apan nagkahiusa ubos ning landong sa atong pagpaila sa atong utang kabubut-on.
 
Mabuhi siya, ang nag-inusarang binuhat nga gigikanan, ang naghupot ug  tago-angkan, ANG INAHAN.
 

Syndicate content