ANG TEXTMATE NI PEKTO

james bond's picture

 
ANG TEXTMATE NI PEKTO
 
 
Ang pagkakaplag sa modernong teknolohiya sa natad sa komunikasyon kini nagdala ug kaayuhan sa kinabag-an.  Mahimo pud kining hinungdan sa dili maayong panag-ingnan.  Nagdala pud kini ug dili mahubit masabot nga pagbati sa kinabuhi ni Pekto. 
 
Sa pangedaron nga kan-uman ug unom,  inay mokalma na si Pekto sa gimbuhaton nga angay na lamang unta niyang ihatag sa mga lig-on pa  ug  pundasyon para  sa sambunot sa mga lawasnong panginahanglan, si Pekto naglumpayat lang gihapon. Daghan siyag textmates nga iyang bolahon nga siya kuno batan-on nga nangita ug pareha niya ug edad. 
 
“Pekto, kakusog gud nimong nakakaon sa sud-an nga bakasing sinilian. Wala man ko nimo hapit binli.” pinabundak nga tingog ni   Pwerta ngadto sa iyang bana nga si  Pekto.
 
“Sus, kanimo  Pwerta mas maayo ning mulakaw ko nga busog ug baskog.  Hala, tiwasa na imong gikuri-kuri diha ha  kay  ako pang pasinawon ning akoa.” dala ngislit nga pamulong ni  Pekto. “Unsay imong pasinawon?” nahasinta si  Pwerta.  “He, he, ikaw gayud Pwerta, pasinaw gud sa akoa.. akong sapatos ba.”  ningisi si Pekto  human  nakapagawas  ug komedya  nga nagsud-ong sa nawong sa iyang asawa nga selosa. “Hala, akong ibilin ning akong cellphone ha. Mouli lang ko ug sayo.” pulong ni  Pekto.
 
 “Magkakita ra mi sa akong  textmate bisan wala kuy selpon  kay nasayod na siya sa akong gisul-ob. Pwerti man gud kaselosa si Pwerta.”  tuaw ni  Pekto sa kaugalingon nga nahimuot.  Pulos kan-uman ug unom ang pangedaron nila ni   Pekto ug  Pwerta  apan maingon nato nga si  Pekto nakaginansya na.  Tigson pa gihapon tan-awon ang iyang mga bukton. Tisar ug maayo pa kaayo mamustura. Ug labaw sa tanan, maayo pa modala ug  patina sa iyang buhok ug nagpatubo pa ug bigote. 
 
Lahi ang makita ngadto ni Pwerta.  Dako ang iyang pabaw-nan tan-awon tungod sa subrang timbang. Dili mahilig mangarte si Pwerta sa kaugalingon gumikan sa pag-atiman sa ilang negosyo nga  mopalit ug mobaligya  ug mga biya nga  plastic ug puthaw.  “Kuwidaw Pekto, basin magabhian ka.” dala kabalaka nga  pamulong ni  Pwerta.
 
“Ayaw, kabalaka  Mag-amping ko sama sa pag-amking ko kanimo.” pulong ni Pekto.
 
“Sus kalab-as sa bakasi. Mga usa ka kilo gyud to hapit akong nahurot ug suwa.   Lagsik kaayo akong pamati. Andam nako sa bugno sa panahon.” pulong ni Pekto sa kaugalingon.
 
Nipahiluna dayon si Pekto sa kapehan sa may dalan Escario  paghiabot niya untop alas diyes nga takna sa kabuntagon.   “Aha, mao na ning dapita ang gitext sa akong amiga. Kadaghan bang tawo dinhi. Maglisod man ko ug  plastada sa akong kaabtik. Wala pa ra ba ko kakita niya. Unsaon man gud pulos nagsalig man lang mi sa unlimited text.  Wala gyud ko kadungog sa iyang tingog kay dili man siya motubag kon tawgon.” Naghinam-hinam na gyud si Pekto.
 
“Excuse me..  Love  sori ha naulhi ko ug abot.?”   may nabati si Pekto nga tingog sa babaye. Iyang gitan-aw ang gigikanan sa tingog. Medyo hamtong na  kini nga  nilingkod atubangan sa lamesa nga iyang  gikapehan.   Nitapot ang iyang panan-aw sa  binuhat nga iyang nakita. Hapit motungtong sa pangedaron nga  kwarenta sa iyang tan-aw. “Sori, ha. Wala ko kaila nimo. Dili ra ba ko magpadisturbo. Naa pakoy gibasa.”  medyo garboso nga pulong ni  Pekto.
 
 “Ako bitaw ni ang imong textmate. Si Elsa. Nailhan tika sa imong gisul-ob nga body fit.” hinay apan paraygon ang tingog ang nabati ni  Pekto.
 
 “Sori, wala ko kaila nimo. Ug labaw pa nga dili Love ang  akong ngan Ma’am. Palihug pangita lang ug lain nga imong maduol. Naa pa kuy gibasa”.  Nilakaw ang babaye.
 
Wala madugay,  nibiya si   Pekto sa kapehan  nga wala gayud ikahibalag ang babaye nga muhaum sa bayhon sa iyang textmate. Human sa panihapon, nahinanok dayon si Pekto tungod sa kalapoy.
 
Pagkasunod adlaw, gibasa ni Pekto ang mga mensahe sa inbox sa iyang  selpon. Iya kining gigamitan ug password ug nakasiguro siya nga wala kini mabasahi ni Pwerta.  Daghan ang mga mensahe. Gipaningot ni Pekto sa iyang mga nabasa.   Unang mensahe:  “Nagkita ta ganina. Nagpakli-pakli ka ug peryodiko nga binalit-ad.” Laing mensahe:  “Garboso ka man diay. Giduol na tika pero wala ka man gayud mangila nako. Tinuod estudyante ko ug nagkuha ug kurso pagkamasahista.”  Kataposang mensahe: “Sige ha, nalipay ko nga wala ta magkakuyog. Kay  naabot ang akong bana nga si Bruno gikan sa Munti. Iya kong gisorpresa. Naaktohan ko niya kaniadto nga nakigtakos ug  himaya sa laing binuhat. Gipasaylo ko niya.  Dala sa kamingaw, nahimo tikang  textmate. Salamat ha  nga wala ka madala sa tintal.  Basin  ikaw unta ang ikaduhang mabawon sa akong bana padulong balik  sa prisohan.”
 
Dili mahubit sa pulong ang gibati ni Pekto. Nitubod ang singot sa iyang agtang ug gikulbaan.  Nabuak ang kahilom sa dihang gisampit siya ni  Pwerta.
 
 “Pekto, dali mamahaw na ta. Andam na ang bakasi nga imong gipaluto. Sinilian baya ni. Imong paborito. Mulakaw ka ug sayo? Mga pulong ni Pwerta.
 
“He, he, dili ko molakaw ug sayo, bakasyon ko ron Pwerta.” Nalingaw si Pekto. Malipayon kaayo si Pwerta nga nagtan-aw ni Pekto ug nabasahan na niya ang mahitabo human makakaon si Pekto sa paboritong bakasi. Nangandam siya sa panagtigi  sa kalipay. (KATAPOSAN)