james bond's blog

james bond's picture

MODERNO'NG TEKNOLOHIYA, DILI IGO'NG MAKAHUBAD SA PINULONGAN'G BINISAYA

 
MODERNO’NG TEKNOLOHIYA, DILI IGO’NG MAKAHUBAD SA PINULONGAN’G BINISAYA
 
Ang dila ug pinulongan’g binisaya, dili mahulipan sa binag-ong teknolohiya ug paghubad, dili usab masayonsayon kon ang paglitok sa ingon wala magikan sa kasingkasing ug panghunahuna nga lunsay'ng nakasabot.  
 
Kini gilalik sa kinaiyanhon'g pagmatuto nga gihatag  sa kahitas-an, nahimo'ng timailhan sa mapasigarbohon'g kaliwatan ug katawhan.

james bond's picture

KADAUGAN UG KAPAROTAN

 
 
KADAUGAN UG KAPAROTAN
 
padulngan ug sangpotanan,
ang kadaugan ug kaparotan,
 
kadaugan
 
kadaugan sukwahi sa kaparotan,
paningkamot maoy iyang  gigikanan,
buhaton, kuptan, kabyonan ang tanan
kahago,  singot, kusog,  hasta  puhunan,
ibubo  aron kab-oton lang ang    kadaugan,
ikalipay, kini ang giilogan sa kadaghanan, 
daghan ang mangamahan ug  kadaugan,
 
kaparotan
 
ang kaparotan yam-iran, sumsoman
maghinuktok, mingaw ug minghoy,
may magsabasaba  mura'g basa'ng itoy,
may manglipaghong nga maparot,
dili magpapilde,  magsige ug bagotbot,
yawyaw niya dili mahurot, daw mamaghot
kadaugan sa nakadaug iyang ipanghimaraot, 
 

james bond's picture

POLITIKO

 
 
POLITIKO
 
Sa kadaghanan sila nahimong inila,
Kusog magpailaila ug mangumusta,
Ngisihan bisan kinsa, bisan dili kaila,
 
Ang piniliay maoy iyang puntarya,
Kuhaon ang boto de kumpiyansa
Sa kadaghanan, puntil sa kuwarta
 
Pinalitay maoy iyang hiramenta
Human sa  bugnong lugaynon,
Human sa gasto’ng makalipong,
 
Siya maghinuktok ug maghunahuna,
Gahom ug kahalangdon iyang nakuha,
Sa hilom ug samtang magpitokpitok,
 
Panudlanan sa katawhan siya magtutok
Takna sa pinalitay, milabay na,
Pagbawi sa gasto’ng hinutdanay MIABOT NA!!!

Syndicate content