Paniba

Yamog nga nagdagayday
sa imong mga gihay
Nangandam sa pagsubang
sa mainit nga adlaw

Kining buyog nga naniba
sa sayong buntag
Naghagyong ang palibot
sa tumang kahinam

Misakdap-sakdap sa pagpangita
sa matamis mong dugos
Napusgay ug misalibo kuyog
sa mabugnaw nga huyohoy

Comments

thanks....

i just wanna say thanks for translating this poem...thanks also for this site..i learned a lot....