Paniba

Yamog nga nagdagayday
sa imong mga gihay
Nangandam sa pagsubang
sa mainit nga adlaw

Kining buyog nga naniba
sa sayong buntag
Naghagyong ang palibot
sa tumang kahinam

Misakdap-sakdap sa pagpangita
sa matamis mong dugos
Napusgay ug misalibo kuyog
sa mabugnaw nga huyohoy

Comments

POLLINATING ;) ;)

the flowing fog
in your face
preparing for the rise
of the morning sun

this bees pollinating
early morning
buzzing the environment
with too much pleasure

invading to find
the sweetness of your honey
smashing and sprinkling
through the cold breeze