Balak

Windel Z. Cabando's picture

"Pagta-ob sa Dagat"

Tagamtama dagat sa iyang kaparat
kay samtang kini taob pa,
Dimdima dagat sa iyang pagtayhop
samtang kini halapad pa...

Muabot n’ya sa way pagdili ang takna
iyang pagsibog sa hingpit;
sa kaparat sa lapyahan ang pagbiya,
Pangagho’s imong katab-ang!

"Kaigang"

Paghukas sa walay lipud-lipud
ang adlaw mosalindot sa kabuntagon
ug maghaling sa kayutaan
magpadilaab paghilak sa lingganay
ug paglagbas sa iyang kaisog
gabon motakboy sa iyang pagbiya
hikling sa kuray luyo sa among bungtod
alindanga ug kaigang sa imong pagpanaw
kup-i ang dughang walay kinabuhi
sa landong pagahandumon ang iyang kainit
hadurawon ang kaigang sa gugma...

"Pamugas-pugas"

Paglibud sa mga binhi sa kabatan-on
wala tagda sa pagpasagad
sa mga sagbot niadtung bakilid
ang tunok milipang sa paglulinghayaw

Sa mga saringanan ako wa motamod
kinabuhi daw ki’ng pagpamugas-pugas
sa galamhan ako nagpaaginod
pagpangandam wa ko hingkat-oni

Karon miabot ang adlaw sa ting-ani
ni gamay’ng salingsing wa mutuyhakaw
karon unsa man ang akong pagaanihon
gipalabay sa usik ang hamubong panahon?

Miagay sa walay pagpahibalo ang mga tubod
luha sa akong pagmatngon sa hingkod
apan wala na’y pupuon sa kaniadtong libod
pagbasol ang panghupaw sa among bungtod

Unya wala nay balikon pa sa pagtaak
ang tudling gitabunan sa duot nga libon
Pagpatuyang kaniadtu sa kabatan-on
Pagmahay niining katiguwangon!