Windel Z. Cabando's blog

Windel Z. Cabando's picture

Balak

"Pagta-ob sa Dagat"

Tagamtama dagat sa iyang kaparat
kay samtang kini taob pa,
Dimdima dagat sa iyang pagtayhop
samtang kini halapad pa...

Muabot n’ya sa way pagdili ang takna
iyang pagsibog sa hingpit;
sa kaparat sa lapyahan ang pagbiya,
Pangagho’s imong katab-ang!

"Kaigang"

Paghukas sa walay lipud-lipud
ang adlaw mosalindot sa kabuntagon
ug maghaling sa kayutaan
magpadilaab paghilak sa lingganay
ug paglagbas sa iyang kaisog
gabon motakboy sa iyang pagbiya
hikling sa kuray luyo sa among bungtod
alindanga ug kaigang sa imong pagpanaw
kup-i ang dughang walay kinabuhi
sa landong pagahandumon ang iyang kainit
hadurawon ang kaigang sa gugma...

"Pamugas-pugas"

Paglibud sa mga binhi sa kabatan-on
wala tagda sa pagpasagad
sa mga sagbot niadtung bakilid
ang tunok milipang sa paglulinghayaw

Sa mga saringanan ako wa motamod
kinabuhi daw ki’ng pagpamugas-pugas
sa galamhan ako nagpaaginod
pagpangandam wa ko hingkat-oni

Syndicate content