standardizing the sinugbuanon vowels and spelling.

una sa tanan, haha unsay hubad sa subject title ani nga topic? 'nya, unsay hubad sa mga pulong nga subject title ug topic? sugpay'ng uluhan ba, ug hisgutanan? haha galisud ko sa pulong nga "standardizing" so wla nlng nku gisinugbuanon haha kai ahat man gud oi...

mga pananglit:

"Standardizing sa Sinugbuanon nga Pantitik ug Panglituk" dahaha :p

or

"Pagpinag-ingnan sa Sinugbuanon nga Pantitik ug Panlituk" angayan ra ba? XD

a dah.. v_v

padayon nlng ta, ai.

kabahin sa mga pantingog(vowel) ug sa mga pangtitik(spelling n.) ni ani, kung ang hisgutan nato kay ang sinugbuanon nga pinulungan, di'i ba aduna rai tulo ka pantingug nga kanunay natong gigamit. Di'i ba A, E/I, O/U ra man gayud untah. Di'i man g'yud hinuon kanunay nga *magpareha ang paglitok nato tanan nga mga isigbisayah sa mga pantingog nga  E/I, O/U tungud ang uban humok kay mag-E ug O , 'nya ang uban 'sab, strong 'pud kaayo ky gahi man ang I ug U nila *pero sa kalagmitan ani, consistent ra ang isig-usa. kung mag O, O na g'yud nah lagmit ang uban, kung mag 'pud,  I na 'pud na sa musunod.

pananglit:

pulong

asa man ang tukma?

/poo-long/ (pulong) o /po-loong/(polung)

*mas tukma ba kung:

/poo-loong/ (pulung) o /polong/ (polong)

ani-a pa:

bulong

/boo-long/ (bulong) o /bo-loong/ (bolung)

*mas tukma ba kung

/boo-loong/ (bulung) o /bo-long/ (bolong)

sama lang g'yud na ba sa:

Pilih = choose

/pilih/ o /peleh/?

di'i 'pud tingali:

/pileh/ o /pelih/

sa?

nakuhah ra ba ninyu aku'ng tumung? (sugud karun ra ang aku'ng gamitun sa mga Sinugbuanun nga pulung)

ang aku-a ra unta ky consistency ra unta. di ra natu libug-libugun ang atung mga kinabuhi. Usa ra untay pili-un. Kung ang kadaghanan ganahan ug humuk,(o/e) humukan nato, kung ganahan sab ta'g gahi,(U/I) gahi-an 'sab natuh. Mamilih ra ta'g usa. Usab... di ra natu libug-libugun ang atung mga kinabuhi.

Tingali sulug-sulug ta sa atong pagka bisaya ky gahi kuno ta mu litok labi na mag-iningles pero mao man g'yud ni unta ang atong pama-agi sukad pa sa atong mga katigulangan, sa panahon pa nga gagamit kunu sila sa panulat nga Badlit o Baybayin sa Tinagalog. bisan sa baybayin tulo ra 'sab ka pantingug ang gi mugna nila. Aku'ng pangagpas kay ang mga Katsilah ang ga-dala ug ga-tudluh sa lima ka pantingug ky sa ilahang pinulungan aduna 'sab lima ka pangtingug.

Di ra ta kinahangla'ng musunud sa pa-ma-agi sa ubang pinulungan sama na sa Iningles nga labaw nga kutikutihan kaayu sa paglituk ug pagtitik. Sa usa ka titik pa la mang daghan na'g pama-agi kung unsa-on pag-litok nga ga-agad kung asa dapit nahimutang sa pulung.

mao na'ng kamu? unsa inyuhang huna-huna ug masultu aning butanga?

dayun

*murag sa Kinatsilah (castilla) man tingali ni gikan nga pulong. unsay mga lumad nga hubad ni ani?: haha...
pareha = pair
pero = but
mas = more

ug sa tanan,

amping kanunay.

(--,)

chrz's picture

Komento sa Sinugbuanong Mga Panlitok ug Pantitik

Ang akong hunahuna ug agi'g komento niini nga hisgutanan, kinahanglan nga sundon gayud nato ang mga pulong nga anaa sa diksyonaryo o kapulongnan. Kay sumala sa akong kasinatian sulod sa 16 na ka tuig isip usa ka tighubad (translator), tighusto (proofreader) sa mga pinulongang Iningles, Cebuano, Tagalog ug Hiligaynon sa akong mga kliyente sa 18 ka mga nasud sa tibuok kalibutan, dili mahimo nga adunay usa ka titik sa pulong nga sayop sumala sa diksyonaryo kay dili gayud kana nila dawaton.

Ang trabaho sa usa ka tighubad ipasa kana sa kliyente ngadto sa laing tighubad nga dili nimo kaila, ug kon daghan kini og sayop, taktakon ka sa trabaho sa imong kliyente. Mahimo usab nga kanimo ipadala ang trabaho sa ubang mga tighubad aron kini hustohon, busa maka-uulaw kon ang imong trabaho daghan kaayo'g sayop nga titik, gawas nga mataktak ka sa trabaho.

Daghan na ako og nahubad nga mga website sa pinulongan nga Tagalog ug Cebuano. Sama sa TikTok, usa ka tuig na nga ako ang nag-atiman sa ilang pinulongan nga Cebuano. Sa website sa inLinx, ang kompetensya sa Facebook nga nag-base sa Ireland, UK, Tagalog nga pinulongan. Sa EuroTalk, Cebuano usab, sa HBO, World Bank ug daghan pa. Mao nga dili gayud mahimo nga maghimo-himo kita og ato-ato nga pagtitik sa mga pulong.

Ang sayop nga mga pagtitik tungod kana sa mikuyanap nga paggamit sa teksto sa selpon. Busa dili angayan nga himoong sumbanan sa atong pagsulat. Hinoon ang matag-usa adunay kagawasan sa pagbuhat sa ingon, anaa ra kanila kon gusto nilang hustoon ang ilang sayop o ila bang padayonon, apan dili kalikayan nga adunay uban nga mahikatawa niini.

Busa, padayon sa pagbasa aron makakat-on og dugang pa.