Makalipay ug makalingaw

Wala man unta koy plano nga moapil na sab og lain pang network! Pwerteng daghana na intawon ang akong giapilan! Makalipong na gayud unta, halos dili na man gani nako mabisita ang ubang social networks!

Pero kini, dili ko gyud palabyon. Nakatawa uroy ko sa KUTAYDAPIT! Nakalad-ok gayud ako og laway, dayong talidhay! Aray...! Okey!

Sa tinuod lang, dugay na ko nagdamgo, naghandom ug nagplano-plano nga maghimo og blog nga binisaya! Apan lisud mangitag panahon. Busa kay naa na man kini, nganong dili na lang moapil! Sulayan ta lang gud pero lisud mosaad nga regular ang pagsulat dire.

Apan sama sa ginaingon nga kun makalipay, himoon kanunay!

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Binisaya Blogs by andy4pinoy (not verified)
hi mam by ganun091006 (not verified)