bisay translation

unsa may binisaya sa heartburn? i hope nga naay maka tabang aning translation kay wala man sa bisaya dictionary para naku dili effecient nga dictionary kay mostly dili naku makit an akong words nga gusto mahibaw an from english to bisaya.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Hearburn in cebuano === by depcy (not verified)