Pagkadugay Sa Kagabhion Na Wala Ka

Genamos_US's picture

Pagkadugay Sa kagabhion Na Wala Ka 
By Genamos_US of Washington, D.C., USA

Gianinaw ko ang kahilom sa kagabhion
Nga nagpaabot sa akong katulogon 
Ang kalinaw sa palibot daw miduyog 
Inubanan sa kabugnaw ug huni mitabyog

Ang mga takna milabay daw adunay gipaabot
Ang buwan ug bitoon sa langit may gipasabot
Nagpadayon nagtukaw ang radyo puno sa sonata
Mga liriko sa mga kanta kabahin kini sa gugma

Apan misulod sa akong hunahuna ang imong imahe
Daw wala ko tuyoa nagdala sa dakong mensahe
Ang ngalan mo nagdala kanako ug dakong kadasig
Matag adlaw ang dughan ko kanimo da namarayeg

Gilantaw ko pagbalik ang buwan ug mga bitoon
Aron subayon ang mga matam-is na mga sugilanon
Gibalik ko ang yugto sa atong unang panagtagbo
Sa dugayng panahon ikaw gipangita ako nagsubo

Gipangandoy na makita ko ikaw bisan sa damgo lang
Kalipay ko kon mahitabo bisan sa daklit man lang 
Apan ang kapalaran miduyog sa akong mga pangamoyo
Trenta'y uno ka tuig milabay sa kadugay daw gituyo

Ang atong mga dalan sa makausa gibalik pagtagbo
Kon kapalaran ba o ang langit nagbuot diri kanato ?
Ikaw akong nakita, nahikap ug naestorya bisan kadali
Ang kadasig ug kalipay dili matugbangan ug bahandi

Ang atong panagkita dili ko gayud mahikalimtan
Ug ibalon ko ang kalipay hangtod sa lubnganan
Sa imong mga mata nakita ko ang dakong gugma
Apan gugmang nabilanggo sa kagawasan ug romansa

Salamat sa tanan ug sa imong panahon gipaambit
Bisan hamobo apan dili kini ang kataposan o panamilit
Hangyo-on ko ikaw na ayaw na sa paglakaw halayo kanako
Kay kon man gani dughan ko ug kinabuhi mapuno sa kasubo

Sayop man lakbiton ko ang mga pulong sa gugma
Diha kanimo akong gipadayag sa kanunay dili panagsa
Kon mabalik ko pa lang sa pagtuyok ang panahon
Didto sa kanhiayng panahon, ikaw gayud ang akong pilion

Sayang wala ko ikaw makita kaniadto bisan sulat man lang
Kay hulaton ko ikaw sa imong pagbalik uban imong kalampusan
Ang mga nanglabay dili na man gayud mabalik ug mapugngan
Ang mahinungdanon ania kana bisan anaa ka sa laing kiliran

Pagkadugay sa akong kagabhion na wala ka
Bisan tawag o text dili gyud ko kaagwanta
Nahibalo ko na busy ka sa imong panginabuhi ug pamilya
Ayaw itawon ko kalimti bisan hamobo na mensahe panagsa