YUKBO ALANG SA MGA AMAHAN

james bond's picture

YUKBO ALANG SA MGA AMAHAN
 
Imong gipanday ang tigbayon sa pinuy-anan,
gipili ug gilansang ang kinaiya'ng kapahimuslan,
sulondon nga binuhatan imong gitukawan,
 
sa adlaw ug gabii ikaw wala magkulang, gitisok,
 gitanom, ang binhi sa kalibotan, kayod ug pasingot,
 ugat sa paningkamot, kalipay ug kahusay gikab-ot,
 
 sa imong kamot gipahimutang aron  sapnayon
ang saad ug panumpa, buhat ug pulong nga dili masayon,
ang kaugmaon, ang bidlisiw sa banay nga malipayon,
 
sa imong abaga, nag-inusarang amahan,
gipatong ang tanan, sa makabungog nga kasaulogan,
ikaw halaran, ikaw yukboan ug among  pasidunggan.