SINGOT

james bond's picture

 
SINGOT
 
bunga sa paningkamot,
talan-awon'g nagkadusingot,
may bugbog nga singot,
may pudyot ug tagidyot,
kini magdepende sa pasingot,
 
sa binuhat nga imong gikapasingot
ang hangos sabakon  ug singot,
abunda ilabi na'g alimuot,
bisan asa, bisan kanus-a,
 sa singot dili ka mokumpyansa,
 
sa hagit ug pasingot, ikaw makalimot,
kon masubraan, ilabi na’g hukasan,
ikaw mahimong sumsoman,
sa kusog ug singot ikaw mahutdan,
sa tinalinsang kuko ikaw makawrasan.