PUNTO

james bond's picture

 
 
PUNTO
 
unod sa hisgotanan,
bunga sa gihisgotan,
magdala'g gagmay'ng kalibog,
pahungaw sa  lalis ug pangisog,
 
human sa kuti'ng pagkulitog,
mohatag ug kasayon sa pagsabot,
hangpon,  sa tanan ikahimuot,
lamdagan ang magbagotbot,
 
walay pulong mapasupot,
maminaw samtang magmug-ot,
sa punto ang tanan ipasabot,
 agi’g paluag sa gahi makasabot,
 
pahayahay's hunahunang hagip-ot
sa punto mga supakero  makasabot,
sa punto ang tanan ipasupot,
sa kadaghanan, kini  ikahimuot...