KUMPAYOT

james bond's picture

KUMPAYOT
 
 buhat nga mugamit ug kamot,
manggunit ug mangupot,
 
maniguro'ng dili mahulog,
sa kapyot siya mangusog,
 
inantigo'ng maningkamot,
 dili igsapayan'g magsige'g kapyot,
 
mataptan ma'g panuhot,
sa kakusog mokapyot,
 
magkadugay magkasapyot,
nawong mangaluyot,
 
magsalig, human sa pangumpayot,
samtang matumog sa singot,
 
manghagad,  magpakumpayot
hala, andami ang pagkumpayot….