Kinabuhi

Ang kinabuhi matahom

Apan tataw man gayod nga dili kini makiangayon

Adunay pobre adunay datu

Naa ra dayon sa tao ang pagbati ug pagka kontento

 

Dili pagkakontento nga magpahabilin sa kalisdanun

Kun dili makontento sa unsa sa ang makaya sa pagkakaron

Inubanan sa pagpaningkamot, moabot raman gayud ang panahon

Diin makabati na ug kaharuhay ang tiyang niagi sa kagutmon

 

Maski anaa sa kalisod dapat magpabilin nga mapasalamaton

Kay ang kinabuhi bililhon ug ang Ginoo matinumanon

Ipasigarbo nga ikaw malipayon kay hupong ka sa gugma sa Amahan nga Langitnon

Kay wa ka Niya pasagdi ug sa lamesa aduna gihapoy pagkaon ;)