KAG-AT

james bond's picture

 
KAG-AT
 
pagdibuho sa pamayhon,
nawong niya piyahokon,
iyang linaktan luyahon,
 
iyang  agtang  kunoton,
himsog  siya sa kanhiay,
dunggan nangnipis sa lahutay…
 
ang kakulang sa tulog,
hago ug  tiyan walay sulod,
mahilig magsige'g kayod,
 
 adlaw, gabii, kaadlawon  mangukay,
 manguhit magpaambit ug kalipay,
 dili gayud makaalinggat,
 
subra'ng kahago sa buhat
nga magikan sa ugat,
kini musangpot sa kag-at…